att räkna minus och plus i jakten på “rätt” mat

hamnar fort i baktaleri och politiserat skitprat

när mat-ematiker får räkna fram missunnelse i vår egen samtid

så skall envar strax finna sin egen källa och gård utan framtid

mat-tematiken ger inte bonden lugn och ro

för summan verkar vara att hen ska slakta sin sista ko

med naturvetenskapligt försvarade anti-perspektiv

hamnar jordbruket vid nedläggning med snabbare kliv

då strax ingen mat finns hemma och nära

den “korrekta” mat-tematikern förtjänstmedaljer får bära

slagen och uträknad i auktoriteternas dimma

famlar bonden runt den döende kon hennes sista timma